O nás

!!! UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ !!!

V posledních několika týdnech se množí od občanů zprávy o obchodních zástupcích, kteří se snaží mnohdy úspěšně vylákat po nich poplatky v řádech několika tisíců.
Na tuto skutečnost jsme nuceni reagovat následujícím prohlášením:

 • Naše společnost nezaměstnává ani nenajímá žádné obchodní zástupce
 • Žádná osoba mimo předsedy představenstva a jediné zplnomocnéně osoby p. Boušeho nemá právo za společnost KAPOLI a.s. jakkoli jednat
 • Naše společnost NIKDY NEPOŽADUJE POPLATKY PŘEDEM

Jakákoli výzva k zaplacení finanční sumy před uzavřením a realizací obchodu je podvodná a vedení společnosti se od ní plně distancuje.
Vzniklou situaci již řešíme ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Pokud jste byl(a) poškozen(a) takovým podvodným jednáním jménem společnosti, ihned se na nás obraťte.

Vedení KAPOLI a.s.

 

Vznik a historie společnosti

Společnost KAPOLI a.s. byla založena r. 2007 jako vlastník a provozovatel portálu (již zrušeného) www.nehledejte.cz.
Na této adrese byla spuštěn a několik let provozován na svou dobu převratný automatizovaný samoobslužný systém, který po zadání údajů žadatele o hypotéku dokázal tuto poptávku propočítat, vyhodnotit její dostupnost a následně veškeré informace včetně finanční analýzy odeslal na email žadatele.
Hospodářská krize v roce 2008 prakticky ovlivnila nabídky bank takovým způsobem, že server ztratil obchodní potenciál a jeho provoz byl zastaven.

K dalším aktivitám ve finančních službách se společnost KAPOLI a.s. vrátila až v roce 2012, kdy uvedla na trh projekt velmi podobný prvnímu, server KamProPenize.cz. Jedinou odlišností od původního byla a je skutečnost, že server KamProPenize.cz se zabývá výhradně mimobankovním financováním.

Od této doby rozšířila své portfolio o mnoho dalších webových služeb, které nabídku mimobankovního financování podstatně rozšířily.

Současnost

Společnost KAPOLI a.s. v tomto období reálně zpracovává všechny klientské poptávky nebankovního financování pro občany, společnosti, neziskové organizace včetně právnických osob, zřízených v členských státech EU.

Zaměřujeme se na

 • Dlouhodobé i překlenovací financování firem – fyzických i právnických osob, neziskových organizací apod. >>>.
 • Dlouhodobé finanční produkty pro občany včetně konsolidací >>>.
 • Hotovostní půjčky pro občany i firmy bez nutnosti zajištění nemovitostí >>>.
 • Nebankovní Factoring již od 95%

Naše zásady

Pracujeme pro klienta, ne pro poskytovatele a to je základní pravidlo, kterému podřizujeme veškeré obchodní aktivity.

 • Nikdy neinkasujeme žádné poplatky jakkoli pojmenované či skryté před čerpáním financování.
  Pokud se připravované financování nepodaří, našemu klientovi nevzniká žádná platební povinnost.
 • Veškeré nezbytné procesy probíhající v rámci zpracování poptávek našich klientů probíhají v plné míře dle platné legislativy jenom v nejnutnějším rozsahu.
 • Společnost KAPOLI a.s. je registrována jako zpracovatel osobních údajů dle ustanovení zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Všechny manipulace a úkony s osobními údaji našich klientů probíhají v nejnutnější míře a pouze při uděleném Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Naším cílem je spokojený klient, který získal očekávané řešení na své záměry či problémy.