O nás

Vznik a historie společnosti

Společnost KAPOLI a.s. byla založena r. 2007 jako vlastník a provozovatel portálu (již zrušeného) www.nehledejte.cz.
Na této adrese byla spuštěn a několik let provozován na svou dobu převratný automatizovaný samoobslužný systém, který po zadání údajů žadatele o hypotéku dokázal tuto poptávku propočítat, vyhodnotit její dostupnost a následně veškeré informace včetně finanční analýzy odeslal na email žadatele.
Hospodářská krize v roce 2008 prakticky ovlivnila nabídky bank takovým způsobem, že server ztratil obchodní potenciál a jeho provoz byl zastaven.

K dalším aktivitám ve finančních službách se společnost KAPOLI a.s. vrátila až v roce 2012, kdy uvedla na trh projekt velmi podobný prvnímu, server KamProPenize.cz. Jedinou odlišností od původního byla a je skutečnost, že server KamProPenize.cz se zabývá výhradně mimobankovním financováním pro podnikatelské subjekty.

Dne 14. 11. 2019 byla ukončena veškerá činnost v oboru mimobankovního úvěrového financování.

Současnost

Společnost KAPOLI a.s. v tomto období reálně zpracovává všechny klientské poptávky faktoringového pro OSVČ, právnické osoby, neziskové organizace apod. Vedle této činnosti se věnujeme tvorbě obsahových  webů.

Naše zásady

Pracujeme pro klienta, ne pro poskytovatele, a to je základní pravidlo, kterému podřizujeme veškeré obchodní aktivity.

  • Nikdy neinkasujeme žádné poplatky jakkoli pojmenované či skryté před čerpáním financování.
    Pokud se připravované financování nepodaří, našemu klientovi nevzniká žádná platební povinnost.
  • Veškeré nezbytné procesy probíhající v rámci zpracování poptávek našich klientů probíhají v plné míře dle platné legislativy jenom v nejnutnějším rozsahu.
  • Společnost KAPOLI a.s. je registrována jako zpracovatel osobních údajů. Všechny manipulace a úkony s osobními údaji našich klientů probíhají v nejnutnější míře a pouze při uděleném Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Naším cílem je spokojený klient, který získal očekávané řešení na své záměry či problémy.